„Gree Electric Appliances” е най-големия в света производител на специализирани уреди за климатизация, като предоставя високотехнологични и висококачествени продукти на потребителите.

Title

Go to Top